"WAT GEBEURT ER MET MIJN DIEREN
ALS IK ER NIET MEER BEN?"

",

Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren

De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren (SLHH) is de door Christa Uitendaal in haar leven meerdere malen gestelde vraag: "Wat gebeurt er met mijn dieren als ik er niet meer ben?"

Christa’s vraag werd op 1 december 1998 door haar vroegtijdige dood, zij werd vijfendertig jaar, pijnlijk actueel en zij heeft hiermee haar naasten aan het denken gezet.

Christa hield van dieren, zij had er veel. Zij had de honden Bram en Gabber, schapen, kippen, eenden en ganzen, duiven en een konijn. Voor al haar dieren was er gelukkig goede verzorging.

Helaas is dit niet in alle gevallen zo en de Stichting zet zich daarom in voor deze en soortgelijke achterblijvers in en om het huis.

Oprichting en fiscale positie

Op 29 december 1998 werd ten overstaan van notaris M.J. Sypkens te Amsterdam de Christa Uitendaal Stichting opgericht. Op 10 oktober 2003 is ten overstaan van notaris C.B. Bakker te Aalsmeer de naam van de Stichting gewijzigd in een naam waaruit de doelstelling blijkt: Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren.

De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status houdt in dat de Stichting geen schenkings- en successierecht hoeft te betalen. Hierdoor wordt de van u ontvangen bijdrage volledig aan de herplaatsing van de dieren besteed.
mission icon

Doelstelling

Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren heeft als doel het herplaatsen en opvangen in gastgezinnen van alle soorten dieren van overleden en zieke mensen. De Stichting gaat voor de dieren zorgen en deze krijgen dus een fijn nieuw thuis zonder tussenkomst van een asiel.

Tevens bevordert de Stichting directe herplaatsing via haar website www.baasjegezocht.nl van dieren die om een andere reden herplaatst moeten worden ter voorkoming van plaatsing in een asiel.

Help de Stichting

De Stichting ontvangt geen subsidie en daarom is uw hulp hard nodig. Met uw bijdrage geeft SLHH de dieren van overleden en zieke mensen een nieuw fijn thuis zonder tussenkomst van een asiel.
Steun SLHH

Dierenaanbod

Hieronder vindt u de laatst toegevoegde dieren:
Jet
Jet
Ras: Old englisch Bulldog Mammut
Leeftijd: 6 jaar en 3 maanden
De pagina kon niet ingeladen worden!
Controleer uw internet verbinding, of probeer het later opnieuw